Vision, affärsidé och ägare

Vår vision

Tidskrifter för alla. Överallt! 

Vår affärsidé

Tidsam skall oberoende av kanal mot slutkonsument erbjuda ett lättillgängligt och attraktivt tidskriftsortiment, som optimerar uppdragsgivarnas försäljning.

Våra fyra ägare

Aller media har flera tidningar med en lång historia - ett par av dem har levt i mer än hundra år. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Aller koncernen är Nordens största populärpressförlag och finns med egen verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Bonnier Magazine & Brands ingår i Bonnier Magazine Group, och har huvudkontor i Stockholm. Bonnier har en lång historia av både bok- och magasinutgivning som sträcker sig drygt 200 år tillbaka i tiden.

Egmont Publishings värld spänner över ett vitt spektrum från magasin, serier och böcker till filmer, TV-program, animering, videor, biografer och interaktiva spel. Verksamheten i Sverige är indelad i tre affärsområden - Magazines, Nordisk Film och Kids and Teens.

Albinsson & Sjöberg är Nordens största motorförlag och ingår i den familjeägda mediekoncernen FabasGruppen. FabasGruppen ger ut månadstidningar, specialtidningar och böcker samt driver webbsajter med inriktning på motor och teknik.

Tidsams ledning:
Daniel Andersson - Verkställande direktör - daniel.andersson@tidsam.se
Silvia Eriksson - Ekonomichef - silvia.eriksson@tidsam.se
Jonas Mattsson - Marknadschef - jonas.mattsson@tidsam.se
Christian Öhlander - IT-chef - christian.ohlander@tidsam.se
Dick Hedegård - Distributionschef - dick.hedegard@tidsam.se
Anders Lindholm - Försäljningschef -anders.lindholm@tidsam.se
Alexandra Norén - HR-chef - alexandra.noren@tidsam.se

Tidsams styrelse:
Verkställande direktör Daniel Andersson - Tidsam AB
Ordförande Mats Carleson - Förlags AB Albinsson & Sjöberg

Styrelseledamöter:
Bengt Ottosson - Bonnier News AB
Anna-Clara Welander - Bonnier News AB 
Stina Morlin - Bonnier News AB
Per Kjellander - Egmont Publishing AB

Lotta Cederbom - Aller Media AB 
Bodil Ericsson Torp - Aller Media AB 

Anders Eldkrans - Tidsam AB
Maria Karlsson - Tidsam AB