Vår verksamhet

Tidsam distribuerar på uppdrag av sveriges ledande förlag tidningar till svensk handel. Vi skräddarsyr sortimentet hos varje återförsäljare för att optimera försäljningen utifrån konsumenternas efterfrågan.

I Tidsams uppdrag ingår även att utveckla exponeringen av tidningar i butik och säkerställa att återförsäljarna möter konsumenterna på rätt sätt. Allt från hur tidningarna presenteras, var de finns i hyllan, vilka titlar som står tillsammans - kort sagt hur själva tidningsavdelningen ska se ut och placeras för bästa möjliga försäljning.

Miljö
Tidsam arbetar med att ständigt förbättra, förebygga och minska företagets miljöpåverkan och i september 2012 blev Tidsam miljöcertifierat enligt ISO 14001. Genom en hög grad av återvinning och ansvarsfullt användande av transporter, råvaror och energi, förebygger Tidsam förorening och bedriver en verksamhet som tar hänsyn till miljön. Läs hela Tidsams miljöpolicy och Tidsams miljöcertifikat i dokumenten nedan.

Vår historia
Tidsams historia går tillbaka ända till 1899, då kungliga telegrambyrån fick i uppdrag att sälja tidningar på alla järnvägsstationer i Sverige.

1906 bildades AB Svenska Pressbyrån för att hantera distributionen, men ombildades till Pressbyråns Intressenter AB 1939.

1979 delas Pressbyrån - ett företag tar hand om butikerna (Pressbyrån), ett företag tar hand om distributionen (Presam).

1992 bildas Tidsam som ett fristående bolag, då Presams verksamhet delas upp.

2016 köpte Tidsam Svenska Interpress och utökade därmed produktportföljen med ca 2000 titlar, både svenska och internationella.

Miljö dokument

Miljöpolicy (81,0 kB)

Certifikat ISO14001 (117,6 kB)