Efterpresstjänster - PEP

Med vår moderna anläggning kan vi hantera de flesta efterpressarbeten - alltid med hög kvalitet och kostnadseffektivt!

Med vår moderna anläggning kan vi hantera allt från komplexa efterpressarbeten, som ”bulkiga” bi-pack och olika typer av inplastningar till enklare uppdrag, alltid med hög kvalitet. Självklart kan vi även erbjuda paketerings- och lagringstjänster samt kostnadseffektiva distributionsalternativ.

Tidsams efterpresstjänster:
Ibladning
Bilagor
Bi-packning
Inplastning
Etikettering
Adressering
Packning
Lagring
Distribution
Returhantering

Fördel för dig att välja Tidsam
Kortare ledtider - färre transporter: Undvik en omväg via en annan efterpressaktör och du sparar tid och transporter. Detta kan vara avgörande för tidkritiska titlar.

"Single Point Of Contact" - både lösnummer & prenumeration: En kontakt- och leveranspunkt oavsett om tidskrifter skall distribueras som lösnummer eller prenumeration.

Modern maskinpark – kunskap som säkrar kvaliteten, hela vägen: Tidsam kan hantera komplexa efterpressarbeten, som ”bulkiga” bi-pack, olika typer av inplastningar och etiketteringar, med hög kvalitet och i stora volymer. Stor kunskap och erfarenhet finns kring vad som fungerar i distributionsledet, vilket säkrar hög kvalitet till slutmottagaren. 

Lagring: Tidsam kan erbjuda lagerläggning av exempelvis prenumerationsupplagor för komplettering, ”give-aways” som används för flera utgåvor, eller andra typer av produkter. 

Stor fraktupphandlare med förmånliga avtal: Tidsam har volymavtal med stora frakt- och speditionsbolag, vilket ger kostnadseffektiva distributionsalternativ, även för andra flöden än ut till återförsäljare.